Fra systemkonsulent over direktør til bestyrelsesmedlem

Jeg er født i Vendsyssel. Efter min HA-eksamen i 1963 kom jeg til A/S Regnecentralen, hvor jeg startede som systemkonsulent. Samtidig med mit job fuldførte jeg mit studium og blev i 1966 cand. merc. med organisation og ledelse som speciale. I 1967 fik jeg til opgave at etablere og udvikle Regnecentralens afdeling i Odense. Senere blev jeg ansvarlig for Regnecentralens provinsafdelinger og gennemførte en større turn around. I 1977 blev jeg direktør for Regnecentralens samlede servicebureauvirksomhed (Danmarks dengang største private it-servicevirksomhed).

Under Regnecentralens rekonstruktion i 1979 benyttede jeg lejligheden til et markant stillingsskifte, idet jeg i 1979 i samarbejde med T. Bak-Jensen A/S etablerede Foss Michelsen a/s – Management konsulenter i edb.

Jeg blev i 1982 medejer af og bestyrelsesmedlem i BakConsult Gruppen, der blev Danmarks største management- konsulentvirksomhed med 150 medarbejdere. I 1990 blev BakConsult fusioneret med den internationale PA Consulting Group, hvor jeg blev partner.

Jeg har gennem min 20-årige karriere som management-konsulent rådgivet mange danske og skandinaviske topledere i kombinationen af forretningsstrategi og it-strategi, været arkitekt på mange omstruktureringer af it-organisationer og -ledelse og har rekrutteret mange it-direktører og it-chefer.

Da min kontrakt med PA Consulting Group udløb i 2000, skiftede jeg spor og valgte bestyrelsesarbejde som fremtidig profession. Mit store netværk inden for dansk topledelse førte hurtigt til mange poster som bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og medlem af advisory boards i virksomheder med forskelligt branchetilhørsforhold. Siden 2000 er det blevet til 35 bestyrelsesposter (heraf 7 formandsposter) i 19 virksomheder og 9 poster som advisory board-medlem. Jeg er desuden aktiv i bestyrelsesnetværket Asnet, har bl.a. været direktør og bestyrelsesmedlem.

Jeg har gennem årene været engageret i en række tillidshverv. Jeg var i 1970 med til at starte merkonom-uddannelsen inden for it, og som bestyrelsesmedlem i Dansk Databehandlingsforening var jeg initiativtager til etablering af fagrådet ”Ledelse & IT”. I 1996-1998 var jeg tutor på Henley Business School’s MBA-uddannelse. Jeg har i 44 år frem til 2016 været beskikket censor i strategi, ledelse og økonomistyring ved de danske universiteter og handelshøjskoler – ligeledes censor ved de internationale MBA uddannelser ved Copenhagen Business School. Jeg er også blevet anvendt som kommentator i ErhvervsBladet.dk vedrørende aktuelle emner for bestyrelser i små og mellemstore virksomheder. Jeg har været medlem af Rotary International siden 1973, counsellor for udenlandske udvekslingsstudenter og præsident i Odense Rotary Klub.