Erhvervslivet og CSR

Virksomheder bør være bevidste om frivillig indsats med at integrere sociale, etiske og miljømæssige hensyn i deres kerneforretning og i interaktionen med dens interessenter. Derved viser virksomheder social ansvarlighed – samfundsansvar – Corporate Social Responsibility (CSR).

En virksomhed tager samfundsansvar, når den fx:

  • stiller krav til leverandører om at overholde menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, og samarbejder med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold
  • arbejder med miljø- og klimaledelse
  • arbejder for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø
  • udvikler nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension

I praksis handler forretningsdrevet samfundsansvar om at arbejde strategisk med samfundsansvar og sikre gennemførelse, styring og ledelse af indsatsen. Det handler også om, at virksomheden kommunikerer aktivt om sin indsats til kunder, forbrugere, interesseorganisationer m.v.

Dinero skriver på sin hjemmeside https://dinero.dk/ordbog/csr/: “Enhver virksomhed kan vælge at udarbejde et CSR-regnskab. Ingen virksomhed er forpligtet til det, men mange vælger alligevel at gøre det. I et CSR-regnskab gør den enkelte virksomhed op, hvad den har gjort af initiativer. Det giver et billede af en virksomhed, der tager sit ansvar alvorligt og ikke er bange for at vise, hvordan den agerer med omverdenen. Et CSR-regnskab er en del af mange virksomheders branding.”

Der er en positiv udvikling i gang, idet flere og flere danske virksomheder arbejder med samfundsansvar, og ser samfundsansvar som en stadig vigtigere del af deres forretning. Men mere end 50% har ikke nedskrevet en politik om socialt ansvar.