Relevante links

Palliativt Frivilligt Netværk
En forening, der i samarbejde med Palliativt Team Fyn og Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark, yder en helhedsorienteret og lindrende omsorg for uhelbredeligt syge og deres pårørende i eget hjem
https://foreningen-pfn.dk/

Palliativt Team Fyn
Arbejder med lindrende behandling af patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig
Læs mere her

Børne- og Unge Palliativt Team Region Syddanmark
Tilbyder specialiseret lindrende behandling, støtte og rådgivning til familier i Region Syddanmark, der har et barn/ungt menneske (0-17 år) med livstruende eller uhelbredelig sygdom
Læs mere her

Bestyrelsesrelevante links

Asnet –  værdi til bestyrelsen
Tilbyder et aktivt og udviklende netværk for bestyrelsesmedlemmer, og med kompetente bestyrelsesmedlemmer, der skaber fremdrift og resultater for virksomheder
https://asnet.dk/

Bestyrelsesforeningen
Non-profit organisation, hvis mission er, at fremme Corporate Governance og Bestyrelser med fokus på værdiskabelse og sustainable growth
https://bestyrelsesforeningen.dk/

Komitéen for god Selskabsledelse
Arbejder for at fremme god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber
https://corporategovernance.dk/anbefalinger

CBS Executive Fonden
Forskningsbaserede undervisningsforløb, der skaber værdi og reel forandring for deltagerne og deres organisationer
https://cbs-executive.dk/

Bestyrelsesuddannelser på Aarhus BSS
Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er – Uddannelse for bestyrelsesformænd
https://bss.au.dk/efteruddannelser/bestyrelse/

SMV Bestyrelsesguiden
Formålet med SMV Bestyrelsesguiden er at skabe et digitalt videns- og læringsunivers for de øverste beslutningstagere i små og mellemstore samt ejerledede virksomheder.
SMV Bestyrelsesguiden er et initiativ søsat af bestyrelsesnetværket Asnet. Asnet er en non-profit organisation, og derfor har du også gratis adgang til alle de guides, du finder under SMV Bestyrelsesguiden
Læs om Guide til bestyrelse her