PA-erfaring

Udvalgte konsulentopgaver med relevans for topledelse og bestyrelse

2000Stor IT-virkskomhed Evaluering af fusionsscenarier samt udarbejdelse af strategi og forhandlingsforløb for fusion af to eller flere IT-virksomheder.
2000Stor offentlig organisation Evaluering af et omfattende kontraktkompleks og IT-leverandørernes konkurrenceevne samt forslag til væsentlige besparelser.
1999Stor international produktionsvirksomhed Projektledelse af et IT check up for en division. Udviklede sig til projektledelse af et stort BPR-projekt for hele virksomheden med det formål at ændre og forbedre de primære forretningsprocesser med høj grad af ledelsesengagement og medarbejderinvolvering.
1998 og 1999To facility management leverandører Gennemførelse af markedsundersøgelse, vurdering af prisniveau og udarbejdelse af forslag til mere konkurrencedygtig prisstruktur og prisfastsættelse af facility management ydelser.
1998To forskellige IT-virksomheder Udarbejdelse af scenarier til direktion og bestyrelse for virksomhedernes strategiske udviklingsveje. Udarbejdelse af program for behandling og beslutning af virksomhedernes fremtid.
1998Arbejdsmarkedsstyrelsen Projektleder for review af stort leveranceprojekt (AMANDA) med vægt på afdækning af risikoområder for funktionel og teknologisk kvalitet samt tidsplan.
1997BG Bank og SDC Udarbejdelse af beslutningsoplæg til sourcingstrategi og faci­lity management i forbindelse med BG Banks beslutning om at udtræde af SDC som aktionær og opbygning af selvstændig IT-organisation.
1996/97Mellemstor fødevarevirksomhed Udarbejdelse af forretningsstrategiske mål sammen med direktion og ledergruppe, analyse af samtlige forretningsprocesser samt udarbejdelse af IT-strategi.
1996Stort forsyningsselskab Udformning af de forretningsstrategiske mål, kritiske succesfaktorer, forretningsprocesser og IT-strategi gennem en række workshops med ledergruppen.
1996Pengeinstitutter Business Process Reengineering af bankforretninger som et led i en op­timal implementering og anvendelse af nyt fælles IT-system.
1995Forsvarskommandoen Projektleder på review af en stor systemleverance, systemarkitektur og projekt-organisation.
1994Større IT-virksomhed Opstilling af en forretningsvision indeholdende markeds-, produkt- og organisationsforhold som oplæg til en forretningsstrategi.
1994Det norske finansministerium Vurdering af de anvendelsesmæssige, teknologiske og organisatoriske konsekvenser ved en sammenlægning af den norske toldetat, skatteetat og skattefogedetat.
1992Stor norsk IT-virksomhed i finanssektoren Kundebehovs- og tilfredshedsanalyse samt vurdering af og forslag til strukturændring, sam­men­lægning og effektivisering af IT-virksomheden.
1992Større IT-virksomhed Formidling af salg af forretningsområde, inkl. kontraktforhandlinger.
1991/92Større IT-virksomhed i den finansielle sektor Vurdering af organisations- og ledelsesstruktur med efterføl­gende implementering af større organisationsændringer og kvalitets­udviklingsprojekt.
1990Stor IT-virksomhed Vurdering og tilpasning af forretningskoncept og organisation i forbindelse med markante ændringer i markedsvilkårene.
1990Mellemstor bank I forbindelse med etablering af datterbank i Tyskland udarbejdelse af datterbankens forretningsstrategi i samarbejde med bankledelsen.
Evaluering af tyske systemmuligheder, udarbejdelse af implementeringsplan samt kontraktforhandlinger.